Bibelhistorien - hjem

spørsmål og svar

- kort, enkelt, oversiktlig

 

Bibelhistorien

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT.

Og han opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen, "biblia" på gresk, betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus Kristus. Han opprettet en ny frelsespakt for alle folkeslag

- det nye testamentet.

 

Den kristne bibelen består av GT og NT med til sammen 66 skrifter.

 

www.bibelhistorien.com © Magne AN Vågnes

 

Kontakt:

post@bibelhistorien.com

 

NB! Dette nettstedet avsluttes 30. desember 2015, og er flyttet til et nytt domene: www.bibelhistorien.no

 

 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:

Anbefal www.bibelhistorien.com

Illustrasjoner av Gustave Doré

 

 

 

 

Bibelhistorien handler om

Fellesskapet - Syndefallet - Frelsen*

 

Gud skapte menneskene til å leve på jorden i et evig fellesskap med seg.

Menneskene ble fristet av Satan til opprør og frafall fra Gud.

Syndefallet la hele menneskeheten under lidelse, død og fortapelse.

 

Guds sønn - Jesus Kristus beseiret Satan og brøt syndens makt.

Hans soningsoffer gjenopprettet forholdet mellom menneskene og Gud.

 

 

 

Tekstene i www.Bibelhistorien.com bygger på et evangelisk bibelsyn.

Bibel - 2011

 

Et mål med Bibel 2011 har vært å komme tettere på de hebraiske gammeltestamentlige og de greske nytestamentlige grunntekstene, og samtidig få dem til å bli forståelige i vår tid.

 

 

Utgiver: Det Norske Bibelselskapet

 

Bibelen – Guds Ord

 

Den er en nesten ordrett oversettelse fra grunntekstene på hebraisk, arameisk og gresk. Oversettelsen ble gjennomført av en tverrkirkelig gruppe teologer i 1997.

 

 

Utgiver: Bibelforlaget